0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công tại nhà máy Deaduck

Gia công lắp đặt ống inox

Lắp đặt ống inox trên trần

Thi công phòng khí nén

Phòng khín nén CDA

Phòng khí nén

Thi công hệ thống khí nén dự án Deaduck

Vệ sinh ống khí nén CDA

Thi công hệ thống khí nén dự án Deaduck

Chi tiết dự án
Khách hàng Nhà máy Deaduck
Địa điểm KCN Bá Thiện H. Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà máy Deaduck
  • Hạng mục: 

            - Thi công lắp đặt hệ thống khí nén CDA

            Địa điểm: Khu Công Bá Thiện Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

  • Đã hoàn thành