0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt điều hòa AHU nhà máy MEIKO

Chi tiết dự án
Khách hàng Nhà máy Điện Tử Meiko
Địa điểm KCN Thạch Thất - Quốc Oai
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống BMS
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà máy Điện Tử Meiko
  • Hạng mục: 
  1. Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU.
  2. Thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển.
  • Đã hoàn thành.