0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt điều hòa cho phòng sạch AHU

Thi công lắp đặt hệ thống khí Nitrogen (N2)

thi-cong-lap-dat-khi-nen-phong-sach-cda

Thi công lắp đặt khí nén phòng sạch CDA

Thi công lắp đặt khí nén phòng sạch CDA

Thi công lắp đặt nước DI phòng sạch

Thi công lắp đặt nước DI phòng sạch

Thi công lắp đặt nước DI phòng sạch

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho dự án Power Logics

Chi tiết dự án
Khách hàng Nhà máy Power Logics
Địa điểm KCN Khai Quang , Vĩnh Phúc
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống điều hòa
  • 4: Hệ thống nước mềm RO
  • 5: Hệ thống khí Nitrogen

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà máy Power Logics
  • Hạng mục: 

            - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa.

            - Thi công lắp đặt hệ thống nước tinh khiết DI

            - Thi công lắp đặt hệ thống khí nén CDA

            - Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

            - Thi công lắp đặt hệ thống cấp khí N2.

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Khai Quang, Vĩnh Phúc
  • Đã hoàn thành