0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nhà máy Nipro Pharma

thi công lắp đặt hệ thống plumbing

thi công lắp đặt hệ thống plumbing

thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công lắp đặt hệ thống plumbing, chữa cháy Nipro

Chi tiết dự án
Khách hàng Nhà máy NIPRO Pharma - Phase 1
Địa điểm KCN VSIP, Hải Phòng
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà máy Nipro- phase 1
  • Hạng mục: 

           - Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

           - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Vsip, Hải Phòng
  • Đã hoàn thành