0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

nhà máy bh flex vina tổng quan

Thi công lắp đặt máy biến áp 1250KVA

Thi công lắp đặt máy biến áp 1250KVA

Thi công lăp đặt tủ trung thế 22KV

Thi công lắp đặt trạm biến áp nhà máy BH Flex Vina

Chi tiết dự án
Khách hàng Nhà máy BH Flex Vina
Địa điểm KCN Khai Quang - Vĩnh Phúc
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống điện máy phát
  • 3: Hệ thống trạm điện

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà máy BH Flex Vina
  • Hạng mục: 

          - Thi công thiết kế lắp đặt trạm biến áp.

          - Thi công lắp đặt tủ điện trung thế.

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Khai Quang, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Đã hoàn thành.