0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống chiller

13/07/2017    2616

Thi công lắp đặt thiết kế hệ thống nước lạnh chiller

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý Nhà nước, mặc dù việc tiết kiệm năng lượng trong thời gian qua bước đầu đạt hiệu quả, nhưng các doanh nghiệp mới chỉ dừng ở giải pháp quản lý cho nên hiệu quả tiết kiệm không cao, đạt 5-7% trong khi tiềm năng tiết kiệm điện tại nhiều ngành còn rất lớn.

Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện.

25 / 25 page