0914.966.466

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Ban quản lý Khu kinh tế vừa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam (vốn Nhật Bản) đầu tư thực hiện dự án sản xuất thuốc và thiết bị y tế trong KCN VSIP Hải Phòng, có mức vốn đầu tư 250 triệu USD, vốn điều lệ 100 triệu USD.

Thi công hệ thống chiller

13/07/2017    2278

Thi công lắp đặt thiết kế hệ thống nước lạnh chiller

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý Nhà nước, mặc dù việc tiết kiệm năng lượng trong thời gian qua bước đầu đạt hiệu quả, nhưng các doanh nghiệp mới chỉ dừng ở giải pháp quản lý cho nên hiệu quả tiết kiệm không cao, đạt 5-7% trong khi tiềm năng tiết kiệm điện tại nhiều ngành còn rất lớn.

Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Tiết kiệm nói chung và tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá tình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện.

25 / 25 page