0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Bảo dưỡng bình chữa cháy

15/07/2017    4070

Bảo dưỡng và duy trì bình chữa cháy là một phần thiết yếu của bất kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy nào. Đó là trách nhiệm của một chủ doanh nghiệp hoặc những người có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng.

Thông thường các bình chữa cháy áp lực bao gồm một xi lanh có chứa các chất chống cháy ví dụ như CO2, bột, bọt, nước... và được áp lực vĩnh viễn với một trong hai khí khô là nitơ hoặc oxy.

Bảo dưỡng bình phòng cháy chữa cháy như thế nào?

Bình phòng cháy chữa cháy cần được thực hiện mỗi năm một lần để kiểm các tiêu chuẩn đã đặt ra dưới bởi các chuyên gia. Các thủ tục liên quan đến dịch vụ kiểm tra kỹ lưỡng các bình chữa cháy là ăn mòn và xả một phần hoặc hoàn toàn. Cần tham khảo khuyến cáo của nhà sản xuất và hướng dẫn thông tin cụ thể về các dịch vụ và nạp lại. Bất kỳ bình chữa cháy được coi là không thích hợp cho việc sử dụng nên được đưa cần phải được loại bỏ hoặc thay thế bằng một bình chữa mới.

Các bước kiểm tra bình phòng cháy chữa cháy

1. Kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện các hư hại hoặc ăn mòn bên ngoài bình chữa cháy.

2. Kiểm tra xem các bình chữa đã được sử dụng hay chưa, bằng cách sau: Pin an toàn và chốt an toàn đã được gỡ bỏ hay chưa. Máy đo áp suất (kim chỉ nên nằm ở khu vực màu xanh lá cây. Điều này không áp dụng cho các bình chữa cháy CO2).

3. Kiểm tra xem các hướng trên các bình chữa do nhà sản xuất khuyến cáo.

4. Tháo ống xả và kiểm tra xem có bị tắc hoặc bị ăn mòn.

5. Một khi các ống xả đã được gỡ bỏ thay thế các vòng 'O'.

6. Cân các bình chữa và ghi trên nhãn dịch vụ.

7. Nếu có một bình chữa cháy nào một giảm nhiều hơn 10% cân nặng bình, hãy kiểm tra nó ngay lặp tức và nạp sạc lại chúng.

8. Lau sạch bình.

9. Đảm bảo rằng các khung tường cố định bình chữa được an toàn và trong tình trạng.