0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nhà máy Nikkiso Việt Nam

Nhà máy Nikkiso Việt Nam

Bọc bảo ôn và Lagging cho đường ống chiller

Thi công điều hòa ceiling cassetle

Thi công điều hòa giải nhiệt nước

Thi công hệ thống thông gió

Thi công lắp đặt AHU

Thi công lắp đặt điều hòa công nghiệp loại tủ đứng

Thi công lắp đặt điều hòa cục bộ

Thi công lắp đặt điều hòa trung tâm AHU

Thi công lắp đặt đường ống điều hòa thông gió

Thi công lắp đặt hệ thống cooling tower

Thi công lắp đặt hệ thống chiller giải nhiệt gió

Thi công lắp đặt hệ thống chiller giải nhiệt gió

Thi công hệ thống điều hòa, chiller, cooling tower, AHU Nikkiso factory

Thi công hệ thống điều hòa, chiller, cooling tower, AHU Nikkiso factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Nikkiso
Địa điểm KCN Thăng Long II, Hưng Yên.
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2014

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống điều hòa
  • 3: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt

Mô tả công việc

  • Tên dự án: Nhà máy Nikkiso Việt Nam.
  • Hạng mục: 

           1. Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa.

           2. Thi công lắp đặt hệ thống chiller, cooling tower

  • Đã hoàn thành