0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

nhà máy bh flex vina tổng quan

Thi công lắp đặt máy biến áp 1250KVA

Thi công lắp đặt máy biến áp 1250KVA

Thi công lăp đặt tủ trung thế 22KV

Thi công lắp đặt trạm biến áp nhà máy BH Flex Vina

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Nhà máy BH Flex Vina
 • Địa điểm: KCN Khai Quang - Vĩnh Phúc
 • Quốc Gia: Hàn Quốc
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện máy phát
 • 3: Hệ thống trạm điện

Mô tả công việc

 • Dự án: Nhà máy BH Flex Vina
 • Hạng mục: 

          - Thi công thiết kế lắp đặt trạm biến áp.

          - Thi công lắp đặt tủ điện trung thế.

 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Khai Quang, Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Đã hoàn thành.