0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nhà máy Nipro Pharma

thi công lắp đặt hệ thống plumbing

thi công lắp đặt hệ thống plumbing

thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Thi công lắp đặt hệ thống plumbing, chữa cháy Nipro

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Nhà máy NIPRO Pharma - Phase 1
 • Địa điểm: KCN VSIP, Hải Phòng
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

 • Dự án: Nhà máy Nipro- phase 1
 • Hạng mục: 

           - Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

           - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Vsip, Hải Phòng
 • Đã hoàn thành