0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU

Thi công lắp đặt điều hòa AHU nhà máy MEIKO

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Nhà máy Điện Tử Meiko
 • Địa điểm: KCN Thạch Thất - Quốc Oai
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống BMS
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

 • Dự án: Nhà máy Điện Tử Meiko
 • Hạng mục: 
 1. Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU.
 2. Thi công lắp đặt hệ thống tủ điều khiển.
 • Đã hoàn thành.