0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Lắp đặt điều hòa thông gió, chiller, khí nén nhà máy THK

Lắp đặt điều hòa thông gió, chiller, khí nén nhà máy THK

Lắp đặt điều hòa thông gió, chiller, khí nén nhà máy THK

Lắp đặt điều hòa thông gió, chiller, khí nén nhà máy THK

Lắp đặt điều hòa thông gió, chiller, khí nén nhà máy THK

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công Ty TNHH THK Manufacturing
 • Địa điểm: Bắc Ninh
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống cơ nhà máy THK 

Hạng mục thi công cụ thể: 

 1. Hệ thống cấp thoát nước sản xuất.
 2. Hệ thống chữa cháy 
 3. Hệ thống điều hòa thông gió
 4. Hệ thống nước lạnh chiller & cooling tower.
 5. Hệ thống Khí nén.
 6. Hệ thống ống cấp gas LPG
 7. Các hệ thống uility cấp cho máy sản xuất khác.

Đã hoàn thành