0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Dịch vụ bảo trì hệ thống cơ điện chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp như: bệnh viện, trường học,...

Tìm hiểu ngay kinh nghiệm chọn nhà thầu cơ điện dựa vào năng lực, kinh nghiệm thi công trong bài viết.

Hệ thống điện chiếu sáng nhà xưởng cần đáp ứng theo tiêu chuẩn chiếu sáng nhà xưởng công nghiệp, an toàn.

Hệ thống điện nhẹ là hệ thống công nghệ cao gồm: điện thoại, camera, truyền hình,… chiếm 10% - 20% dự án.

Tổng hợp các hướng dẫn vận hành hệ thống chiller, kinh nghiệm vận hành từ những công trình quy mô lớn.

Trước khi đi vào hoạt động chính thức, hệ thống cơ điện cần phải đạt các tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị.

1 / 3 page