0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Toàn cảnh trường đại học FPT Hòa Lạc

Đại học FPT Hòa Lạc

Lắp đặt cáp ngầm cho hệ thống chiếu sáng

Lắp đặt đèn cap áp chiếu sáng

Lắp đặt đèn chiếu sáng đường

Lắp đặt đèn chiếu sáng sân vườn

Thi công lắp đặt điện chiếu sáng nhà hiệu bộ đại học FPT

Chi tiết dự án
Khách hàng Trường Đại Học FPT
Địa điểm Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2018

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc

Mô tả công việc

Tên dự án: Nhà hiệu bộ Trường đại học FPT

Chủ đầu tư: Công ty FPT

Phạm vi công việc: Cung cấp thi công hệ thống chiếu sáng ngoài nhà bao gồm:

          1. Lắp đặt đèn chiếu sáng đường.

          2. Lắp đặt đèn chiếu sáng cao áp (1000W).

          3. Lắp đặt đèn trang trí sân vườn.

Địa điểm: Trường đại học FPT khu công nghệ cao Hòa Lạc - Hà Nội