0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber nhà máy MEIKO

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty Điện tử Meiko
Địa điểm KCN Thạch Thất - Quốc Oai
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống điện máy phát
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống xử lý nước thải
  • 5: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

  • Dự án: Khu tạo mạch lớp trong nhà PCB-1
  • Hạng mục: 

             - Thi công lắp đặt hệ thống scrubber.

             - Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực cho hệ thống

             - Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Hà Nội.
  • Đã hoàn thành