0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống điện chiếu sáng và điện động lực

07/07/2017    2957

Nhà thầu cơ điện Phú Hải cung cấp dịch vụ  thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện   động lực cấp nguồn tới các thiết bị máy móc, hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài công trình:

1. Thi công lắp đặt hệ thống thang máng cáp và tủ điện

2.Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng trong nhà.

3. Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ngoài nhà.

Các dự án Hệ thống điện chiếu sáng và điện động lực