0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống chữa cháy

07/07/2017    2816

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy sau:

 

         1. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường (Fire hydrant system)

 

         2. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy  tự động spinkler  (Spinkler system)

 

         3. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy cưỡng bức (Fire Suppression system)

 

         4. Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy (Fire alarm system)

 

Tags: Nhà thầu cơ điệnThiết kế cơ điệnthiet ke co dienthiết kế hệ thống pccc, thi công pcccthi công lắp đặt hệ thống pccchệ thống phòng cháy chữa cháylắp đặt hệ thống pcccthi công hệ thống pccclap dat pccc

Các dự án Hệ thống chữa cháy