0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống hút và xử lý khí thải chất lượng

07/07/2017    5806

      Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công trọn gói các hệ thống thông gió, hút mùi, hút khí thải đồng thời sử dụng hóa chất hoặc vật liệu hấp thụ hóa chất để xử lý không khí đạt tiêu chuẩn môi trường QCVN:2009/BTNMT đã đặt ra.