0914.966.466

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống hơi nước bão hòa

07/07/2017    2502

      Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt các hệ thống hơi bão hòa (steam) phục vụ cho các hệ thống như điều hòa không khí, hơi nước phục vụ máy sản xuât, hệ thống nước nóng ...

Các dự án Hệ thống hơi nước bão hòa