0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống cấp thoát nước cao cấp

07/07/2017    6900

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công lắp đặt các hệ thống cấp thoát nước phục vụ cho công trình như:

 

1. Hệ thống cấp nước

 

2. Hệ thống thoát nước thải

 

3. Hệ thống cấp nước uống sạch RO.