0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà kho hóa chất

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty Meiko Electronics
Địa điểm Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc Nhà kho hóa chất
Năm thực hiện 2017

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống thông gió
  • 5: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

  • Dự án: Nhà kho Hóa Chất
  • Hạng mục: 

               - Thi công lắp đặt bơm cho hệ thống hóa chất

               - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió.

               - Thi công lắp đặt thang máng cáp và tủ điện.

               - Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm.

  • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai,Hà Nội
  • Đã hoàn thành.