0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho khu mạ đồng nhà PCB

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Điện Tử Meiko
Địa điểm Khu mạ đồng nhà PCB
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống BMS
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

  • Dự án: Lắp đặt AHU cho khu mạ đồng nhà PCB
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
  • Nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
  • Hạng mục công việc:

                  - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU.

                  - Thi công hệ thống điện động lực cấp nguồn cho hệ thống

                  - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển BMS

  • Đã hoàn thành