0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam đầu tư vào Hải Phòng

13/07/2017    3231

Đây là dự án FDI có mức vốn đầu tư lớn thứ hai được thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư từ đầu năm tới nay.

Dự án có quy mô sử dụng mặt bằng 150.000 m2. Các sản phẩm chính của dự án sau khi nhà máy đi vào hoạt động là túi dịch truyền (công suất 20 triệu túi/năm), ống thuốc tiêm (40 triệu ống/năm), lọ thuốc tiêm (40 triệu lọ/năm), thuốc uống và cao dán...Mục tiêu của công ty là sản xuất thuốc chất lượng cao, giá thành rẻ để xuất khẩu đi toàn thế giới.

Công ty dự kiến tiến độ xây dựng nhà xưởng và lắp đặt thiết bị từ tháng 8- 2012 đến tháng 12-2013. Từ tháng 3- 2014 đến tháng 9-2014 nhà máy sản xuất thử và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 4- 2015.