0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống điện cao cấp

07/07/2017    9328

Thi công hệ thống điện: Hệ thống trạm điện trung thế (<35KV), Hệ thống điện động lực (Main feeder), thi công trạm biến áp

 

Chúng tôi là tổng thầu cơ điện (M&E) cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt thiết kế các hệ thống điện:

 

      +  Thi công lắp đặt hệ thống trạm điện trung thế (<35KV), Tủ trung thế,Thi công trạm biến áp

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực (Main feeder), Hệ thống chiếu sáng

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện máy phát

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Tel, Lan, loa đài, Camera

      +  Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy, chống sét, đèn thoát sự cố

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm BMS