0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống điện nhẹ cao cấp

07/07/2017    6846

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt, thiết kế các hệ thống điện nhẹ:

 

1. Thi công lắp đặt hệ thống mạng Lan, mạng điện thoại (telephone)

 

2. Thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát

 

3. Thi công lắp đặt hệ thống tổng đài âm thanh.