0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống chữa cháy chất lượng hàng đầu

07/07/2017    6175

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế thi công lắp đặt các hệ thống phòng cháy chữa cháy sau:

 

         1. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy vách tường (Fire hydrant system)

 

         2. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy  tự động spinkler  (Spinkler system)

 

         3. Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy cưỡng bức (Fire Suppression system)

 

         4. Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy (Fire alarm system)