0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho nhà kho hóa chất

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện cho Nhà kho hóa chất

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty Meiko Electronics
 • Địa điểm: Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc: Nhà kho hóa chất

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống thông gió
 • 5: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

 • Dự án: Nhà kho Hóa Chất
 • Hạng mục: 

               - Thi công lắp đặt bơm cho hệ thống hóa chất

               - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió.

               - Thi công lắp đặt thang máng cáp và tủ điện.

               - Thi công lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm.

 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai,Hà Nội
 • Đã hoàn thành.