0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống Utility khác ( LPG, Nitơ, Oxi, DI, RO)

07/07/2017    6274

Các hệ thống utilty chúng tôi thường xuyên lắp đặt phục vụ nhu cầu khách hàng bao gồm:

1. Hệ thống ống LPG phục vụ cho nhu cầu bếp nấu, máy sản xuất như các loại máy gia nhiệt cần nhiên liệu là LPG

2. Thi công lắp đặt các đường ống dẫn khí Nitrogen (N2), Khí Oxigen (O2), Khí nén sạch (CDA) ...

3. Thi công lắp đặt các hệ thống cung cấp nước sạch như nước DI, Nước RO và các hệ thống đường ống khác ...