0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Fire protection system best quality

Chi tiết dự án
Khách hàng
Địa điểm
Quốc Gia
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

Mô tả công việc

Thi công hệ thống điện: Hệ thống trạm điện trung thế (<35KV), Hệ thống điện động lực (Main feeder), thi công trạm biến áp

 

Chúng tôi là tổng thầu cơ điện (M&E) cung cấp các dịch vụ thi công lắp đặt thiết kế các hệ thống điện:

 

      +  Thi công lắp đặt hệ thống trạm điện trung thế (<35KV), Tủ trung thế,Thi công trạm biến áp

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực (Main feeder), Hệ thống chiếu sáng

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện máy phát

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ: Tel, Lan, loa đài, Camera

      +  Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy, chống sét, đèn thoát sự cố

      +  Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm BMS

 

 

Các dự án khác