0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hướng dẫn 4 bước lắp đặt camera quan sát

14/07/2017    2751

Bước 1: Chuẩn bị

Để giúp ích cho việc lắp đặt camera các bạn nên chuẩn bị:

 • Mạng Lan 100Mbps
 • Lắp đặt Camera 2 IP camera kết nối vào mạng bằng cáp UTP.
 • Một máy tính kết nối vào mạng, trên máy tính có cài một trình duyệt web và hỗ trợ java applet
 • Đĩa cài đặt và phần mềm đi kèm IP Camera

Bước 2: Lắp đặt

Nối IP Camera với Hub/Switch bằng cáp mạng UTP
Cấp điện cho IP Camera. Sau khi thực hiện xong thì trên IP Camera sẽ sáng 2 đèn, đèn xanh là đèn báo được cấp điện và đèn đỏ là báo được kết nối vào mạng.

 

 

Hướng dẫn 4 bước lắp đặt camera quan sát

Bước 3: Cấu hình

Sau khi hoàn thành bước 2 chúng ta sẽ tiến hành đưa đĩa driver đi kèm vào máy tính đã nối vào mạng, chế độ Autorun sẽ kích hoạt trình quản lý cài đặt trên đĩa:

 • Ta sẽ chọn mục IPView SE để cài đặt vào máy.
 • Từ menu chính, chạy chương trình IP View SE chương trình cho phép quản lý 4 Camera, Click vào Camera 1 để lựa chọn một Camera, chương trình sẽ mở ra cửa sổ Browse chứa danh sách các Camera đang kết nối vào mạng mà chương trình tìm thấy

Chú ý: Nhà Nhà sản xuất IP Camera thường gán một địa chỉ IP mặc định cho camera. Và để cho đơn giản, các bạn nên đổi địa chỉ IP của Camera cho phù hợp với địa chỉ IP trong mạng cục bộ Lan

Để IPView SE có thể quản lý được Lắp đặt Camera này thì máy tính cài IPView SE phải có địa chỉ IP cùng lớp với địa chỉ IP của Camera.Vì vậy chúng ta phải thực hiện việc đổi địa chỉ cho IP Camera sao cho cùng lớp với địa chỉ của máy tính bằng cách: Click chọn Camera, click nút Change IP. Cửa sổ Change IP Address mở ra cho phép chúng ta nhập vào các địa chỉ cho phù hợp với địa chỉ mạng của máy tính. Ví dụ: Địa chỉ IP của máy tính là 172.16.2.4 vì vậy chúng ta có thể đổi địa chỉ IP của Camera trở thành 172.16.254.100. Đổi xong thì click nút OK. Thực hiện tương tự để đổi địa chỉ IP của Camera thứ hai thành 172.16.254.101

Bước 4: Kiểm tra kết quả

Xem video từ các camera để xem tín hiệu video gửi về từ các camera ta quay trở lại cửa sổ Browse – Chọn tên một Camera từ danh sách – Nhấn nút Add để xem tín hiệu video của Camera đó từ trình quản lý của IPView SE. Sau khi nhấn nút Add, một cửa sổ thể hiện hình ảnh thu được của Camera vừa được thêm vào. Ta có thể tắt mở màn hình tín hiệu của camera bằng cách nhấn nút Connect/Disconnect. Thực hiện tương tự cho Camera còn lại.

Trong lúc xem tín hiệu video của chương trình, ta muốn hiệu chỉnh vài thông số trên Cửa sổ hiển thị hình ảnh của Camera thì ta có thể chọn các thiết lập sau:

 • Color Setting: chỉnh màu sắc
 • View/List: xem danh sách ngày giờ các lần mở/tắt Camera
 • Snapshot: chụp lại một khung hình
 • Rotate image: quay khung hình. 

Ngoài ra ta cũng có thể thiết lập một số thông số về hệ thống khác cho chương trình IPView SE:

 • Camera Configure: cấu hình camera quan sat để gửi ảnh qua Internet và Email
 • System Configure: cấu hình các thông số trên máy tính để hổ trợ cho chương trình
 • Recording: ghi lại và lưu trữ hình ảnh
 • Combine: kết hợp các Camera vào một cửa sổ

Mô hình vừa giới thiệu được thực hiện trong mạng cục bộ LAN. Trong thực tế bạn cũng có thể kết nối đến thiết bị IP Camera thông qua mạng Internet hay các đường truyền viễn thông khác. Việc đơn giản còn lại là các bạn chỉ cần sử dụng một trình duyệt web để xem trực tiếp những hình ảnh mà Camera này thu được.