0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Khách sạn Le Jardin
 • Địa điểm: 46 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình – Hà Nội
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích: 66 Phòng
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc: Tổng thầu cơ, điện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 5: Hệ thống thông gió
 • 6: Hệ thống điều hòa
 • 7: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Khách sạn Le Jardin 46 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình – Hà Nội.

Cung cấp thi công các hạng mục: 

 1. Hệ thống Điện, Điện nhẹ
 2. Hệ thống Điều hòa không khí
 3. Hệ thống Cấp thoát nước

Đã hoàn thành