0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Tập đoàn Ramatex
 • Địa điểm: KCN Vsip- Hải Phòng
 • Quốc Gia: Singapore
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy may mặc Ramatex

Hạng mục: 

 1. Hệ thống cấp thoát nước

Đã hoàn thành