0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén Ramatex Bắc Ninh

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: INVESTCORP
  • Địa điểm: Khu CN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Quốc Gia: Singapore
  • Tổng diện tích: 10200m2
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Ramatex Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống khí nén

Đã hoàn thành