0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng quan nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công Ty TNHH Miwon
 • Địa điểm: P. Thọ Sơn, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Quốc Gia: Hàn Quốc
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống cơ
 • 3: Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp
 • 4: Hệ thống điện cấp nguồn thiết bị

Mô tả công việc

Dự án:  Nhà máy Miwon

Tên dự án: Hệ thống Scrubber - Nhà máy Miwon

Hạng mục: 

 1. Thi công lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công nghiệp
 2. Thi công lắp đặt hệ thống điện cấp nguồn thiết bị

Đã hoàn thành