0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Thi công lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Vietnergy
Địa điểm Khu CN Thạch Thất – Quốc Oai, TP Hà nội
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2013

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống thông tin liên lạc (Tele, Lan ...)

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc nhà máy Vietnergy

Hạng mục: 

                 -Thi công lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc (Tel, Lan .....)

Đã hoàn thành