0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng thể mặt bằng nhà máy HKT

Nhà máy HKT

Tập huấn an toàn cho nhóm công nhân phần cấp thoát nước

Mặt bằng hoàn thiện nhà xưởng

Thi công lắp đặt phần cơ khí trạm bơm

Thi công lắp đặt nhà máy HKT

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty HKT Electronics
Địa điểm KCN Tràng Duệ - Tp Hải Phòng
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống điều hòa
 • 5: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 6: Hệ thống khí nén
 • 7: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Cung cấp thi công lắp đặt phần cơ khí nhà máy HKT

Hạng mục thi cung cấp thi công lắp đặt:

 1. Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống nước cấp sinh hoạt
 2. Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước sinh hoạt
 3. Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống thông gió
 4. Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống khí nén
 5. Cung cấp thi công lắp phòng bơm (Cấp nước, thoát nước và hệ thống bơm Pccc).

Chủ đầu tư dự án: Công ty HKT Việt Nam (Korea)

Địa điểm : Khu công nghiệp Tràng Duệ - Tp Hải Phòng