0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nhà máy Yazaki Thái Bình

Lắp đặt hệ thống cấp nước

Thi công hệ thống cấp thoát nước

Thi công hệ thống cấp thoát nước

Thi công hệ thống cấp thoát nước

Thi công hệ thống thoát nước

Thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống ông ga LPG

Hệ thống ga nhà bếp

Hệ thống bơm nhà máy

Hệ thống bơm chữa cháy

Hệ thống bơm thoát nước

Lắp đặt thiết bị vệ sinh

Thi công lắp đặt hệ thống cơ Nhà máy Yazaki Thái Bình

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công Ty TNHH Yazaki
 • Địa điểm: Thái Bình
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống xử lý nước thải
 • 4: Hệ thống hút và xử lý nước thải
 • 5: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 6: Hệ thống khí Nitrogen

Mô tả công việc

Dự án:  Nhà máy Yazaki

Hạng mục: 

 1. Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước
 2. Thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải
 3. Thi công lắp đặt hệ thống hút và xử lý nước thải
 4. Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
 5. Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh

Đã hoàn thành