0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty TNHH JA Solar Việt Nam
 • Địa điểm: Bắc Giang
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cung cấp hóa chất tự động cho sản xuất

Mô tả công việc

Dự án:  Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống cấp hóa chất nhà máy JA Solar

Hạng mục thi công cụ thể: 

 1. Cung cấp thiết bị hệ thống cấp hóa chất sản xuất
 2. Lắp đặt hệ thống cấp hóa chất sản xuất

Đã hoàn thành