0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

Đại học FPT thi công hệ thống điện, nước, điều hòa

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Tập Đoàn FPT
 • Địa điểm: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích: 11.065 m2
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc: Nhà thầu cơ điện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống điện máy phát
 • 4: Hệ thống cơ
 • 5: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 6: Hệ thống thông gió
 • 7: Hệ thống điều hòa
 • 8: Hệ thống khí nén
 • 9: Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công hệ thống điện, nước, Điều hòa tại đại học FPT, gồm Khu nhà ở ký túc xã, Khu nhà dịch vụ, Khu Nhà Gamma.

Cung cấp thi công các hạng mục: 

 1. Hệ thống Điện
 2. Hệ thống Điều hòa không khí
 3. Hệ thống Cấp thoát nước

Đã hoàn thành