0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Lắp đặt điều hòa không khí nhà máy KFood

Lắp đặt điều hòa không khí nhà máy KFood

Lắp đặt điều hòa không khí nhà máy KFood

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: CÔNG TY TNHH HANA E&C
  • Địa điểm: Chương Mỹ, Hà Nội
  • Quốc Gia: Hàn Quốc
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Dự án:  Lắp đặt điều hòa không khí nhà máy KFood

Hạng mục thi công cụ thể: 

  1. Hệ thống điều hòa không khí

Đã hoàn thành