0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện dự án Nhà máy Osawa Việt Nam

Thi công cơ điện dự án Osawa Vietnam

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công Ty TNHH Osawa
 • Địa điểm: KCN Đồng Văn II - Hà Nam
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống báo cháy
 • 3: Hệ thống thông tin liên lạc (Tele, Lan ...)
 • 4: Hệ thống CCTV (Camera, TV ...)
 • 5: Hệ thống âm thanh
 • 6: Hệ thống chống sét
 • 7: Hệ thống tiếp địa
 • 8: Hệ thống BMS
 • 9: Hệ thống cơ
 • 10: Hệ thống thông gió
 • 11: Hệ thống điều hòa
 • 12: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

 • Dự án:Nhà máy Osawa Việt Nam
 • Hạng mục:  

          - Thi công lắp đặt hệ thống thông gió

         - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa.

         - Thi công lắp đặt thang máng cáp và tủ điện

         - Thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy, hệ thống spinkler.

         - Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng

         - Thi công lắp đặt hệ thống camera.

         - Thi công lắp đặt hệ thống báo cháy, đèn thoát sự cố.

 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Đồng Văn II, Tỉnh Hà Nam
 • Đã hoàn thành