0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Thi công hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy FF Pioneer

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty Tohoku Pioneer
Địa điểm KCN Nomura, Hải phòng
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

  • Dự án : Nhà máy Tohoku Pioneer
  • Hạng mục: 

           - Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.

           - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy.

  • Địa Điểm: Khu Công Nghiệp Nomura, Hải Phòng
  • Đã hoàn thành