0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
 • Địa điểm: Bình Thuận
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 gồm có 2 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW (2 x 600 MW)

Hạng mục thi công cụ thể:

 1. Hệ thống cấp thoát nước EP Building
 2. Hệ thống cấp thoát nước Main electric building
 3. Hệ thống thoát nước ngưng nhà tuabine

Hệ thống cấp nước:

 • Hệ thống cấp nước: máy bơm nước, đường ống đứng, bể chứa, thiết bị phao tự ngắt và các đường ống phụ.
 • Hệ thống thoát nước: đường ống nước thải, ống dẫn chất thải, ống thông gió, ống cống ngầm, xi phông, hố ga.

Công trình đã hoàn thành!