0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Trường Đại học FPT
 • Địa điểm: Láng Hòa Lạc- Hà Nội
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống điện máy phát
 • 4: Hệ thống điện động lực
 • 5: Hệ thống cơ
 • 6: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 7: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt
 • 8: Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện giảng đường FPT Gamma

Cung cấp thi công lắp đặt Hạng mục: 

 1. Hệ thống điện chiếu sáng
 2. Hệ thống điện nặng
 3. Hệ thống điện nhẹ
 4. Hệ thống cấp thoát nước
 5. Hệ thống thoát nước mưa

Đã hoàn thành