0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Cty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
 • Địa điểm: Trường Trinh, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc

Mô tả công việc

 • Dự án: Trống Đồng Palace
 • Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng
 • Đã hoàn thành