0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí khu mạ đồng pcb

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí cho khu mạ đồng nhà PCB

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty TNHH Điện Tử Meiko
 • Địa điểm: Khu mạ đồng nhà PCB
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống BMS
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

 • Dự án: Lắp đặt AHU cho khu mạ đồng nhà PCB
 • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
 • Nhà máy chuyên sản xuất linh kiện điện tử.
 • Hạng mục công việc:

                  - Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa AHU.

                  - Thi công hệ thống điện động lực cấp nguồn cho hệ thống

                  - Thi công lắp đặt hệ thống điều khiển BMS

 • Đã hoàn thành