0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cơ Nhà máy Samhwa

Thi công lắp đặt hệ thống cơ Nhà máy Samhwa

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Thi công lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió

Thi công hệ thống cơ Nhà máy Samhwa

Thi công lắp đặt hệ thống cơ Nhà máy Samhwa

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: AUM&LEE
 • Địa điểm: Khu CN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
 • Quốc Gia: Hàn Quốc
 • Tổng diện tích: 1000m2
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống điều hòa
 • 5: Hệ thống khí nén
 • 6: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Nhà máy Samhwa

Hạng mục: 

 1. Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 2. Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt
 3. Hệ thống điều hoà
 4. Hệ thống thông gió
 5. Hệ thống khí nén

Đã hoàn thành