0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

Hệ thống điều khiển chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

thi công lắp đặt chiller

Lắp đặt hệ thống chiller

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty Meiko Electronics
 • Địa điểm: KCN Thất - Quốc Oai, Hà Nội
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống trạm điện
 • 3: Hệ thống BMS
 • 4: Hệ thống cơ
 • 5: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 6: Hệ thống hơi quá nhiệt
 • 7: Hệ thống nước nóng

Mô tả công việc

Phú Hải là nhà thầu đã triển khai thi công gói thầu lắp đặt thêm hệ thống cơ điện nhà năng lượng EMS của công ty Meiko electronic: 

-Dự án: Nhà EMS-Meiko Việt Nam

-Hạng mục thi công lắp đặt: 

 1. Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống chiller.
 2. Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống cooling tower
 3. Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống điều khiển trung tâm BMS, tích hợp điều khiển trung tâm hệ thống cũ vào hệ thống mới.
 4. Cải tạo hệ thống hơi Steam và hệ thống cấp nước nóng trung tâm
 5. Cung cấp thi công hệ thống điện phục vụ cho hệ thống

-Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, Hà Nội

-Đã hoàn thành