0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

Thi công lắp đặt hệ thống scrubber nhà máy MEIKO

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty Điện tử Meiko
 • Địa điểm: KCN Thạch Thất - Quốc Oai
 • Quốc Gia: Nhật Bản
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện máy phát
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống xử lý nước thải
 • 5: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

 • Dự án: Khu tạo mạch lớp trong nhà PCB-1
 • Hạng mục: 

             - Thi công lắp đặt hệ thống scrubber.

             - Thi công lắp đặt hệ thống điện động lực cho hệ thống

             - Thi công lắp đặt tủ điện điều khiển

 • Địa điểm: Khu Công Nghiệp Thạch Thất- Quốc Oai, Hà Nội.
 • Đã hoàn thành