0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Thi công hệ thống HVAC Toyoda Gosei

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Toyoda Gosei
Địa điểm KCN Nomura, Hải phòng
Quốc Gia Nhật Bản
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc